H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 3 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 322,628
Sản phẩm
Rẻ sườn

Giá: 250,000 VNĐ

Thịt bắp

Giá: 300,000 VNĐ

Thịt Mông đùi

Giá: 300,000 VNĐ

Thăn bò H'mong

Giá: 320,000 VNĐ

Thịt U vai

Giá: 280,000 VNĐ

Gầu bò Hmông

Giá: 260,000 VNĐ

Gân bò Hmông

Giá: 250,000 VNĐ

Thịt nạm, bụng

Giá: 220,000 VNĐ

Thịt rẻ sườn

Giá: 230,000 VNĐ

Thịt riềm thăn

Giá: 260,000 VNĐ

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược