H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 295,519
Mã số: 002
Tên hộ chăn nuôi: NST - Ràng Khoen
Chức vụ:
Vị trí: xã, Hạ Thôn, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu:
Trưởng nhóm:
Hoàng Văn Phong
Điện thoại: 0262 213 483
Danh sách nhóm sở thích Ràng Khoen

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược