H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 2 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 322,630
Mã số: 0282
Tên hộ chăn nuôi: Ma Kiên Lưu
Chức vụ: Tổ trưởng tổ thu mua bò
Vị trí:
Giới thiệu: anh Ma Kiên Lưu là hộ có trang trại chăn nuôi và khu nuôi lưu bò qui mô 30-60 con.<br>Có 2 lao động thường xuyên cắt cỏ, lá cây rừng để nuôi bò.<br>Bò được anh Lưu thu mua từ các nhóm sở thích về được nuôi lưu từ 30-60 ngày mới đưa vào giết mổ.<br><br>Đảm bảo bò luôn có chất lượng tốt nhất<br><br>

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược