H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 4 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 323,554
Mã số: 0224
Tên hộ chăn nuôi: Đào Thính Páo
Chức vụ: Thành viên
Vị trí: Xóm Lũng Rản, xã, Ma Ba, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu: <br>

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược