H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 5 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 287,815
Mã số: 0202
Tên hộ chăn nuôi: Nông Văn Mạo
Chức vụ: Phó nhóm
Vị trí: Xóm Khâu Sớ, xã, Sĩ Hai, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu: <br>

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược