H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 3 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 322,915
Mã số: 020
Tên hộ chăn nuôi: NST - Khâu Sớ
Chức vụ:
Vị trí: xã, Sĩ Hai, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu:

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược