H'Mong Gallery

Hình ảnh





Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 2 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 256,944
Mã số: 0159
Tên hộ chăn nuôi: Lý Páo Phúng
Chức vụ: Thành viên
Vị trí: Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu: <br>

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược