H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 322,564
Mã số: 01310
Tên hộ chăn nuôi: Lầu Văn Khống
Chức vụ: Thành viên
Vị trí: Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu: <br>

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược