H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 271,462
Mã số: 012
Tên hộ chăn nuôi: NST - Lũng Vẻn
Chức vụ:
Vị trí: xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu:

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược