H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 3 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 324,114
Mã số: 011
Tên hộ chăn nuôi: NST - Lũng Cuối
Chức vụ:
Vị trí: xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu:
Người tổng hợp: Dương Văn Tu
Điện thoại: 0167 664 5157
Danh sách các hộ chăn nuôi thuộc Nhóm sở thích Lũng Cuội

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược