H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 3 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 324,380
Mã số: 0133
Tên hộ chăn nuôi: Hoàng Văn Hầu
Chức vụ: Thành viên
Vị trí: Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu: <br>

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược