H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 2 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 302,082
Mã số: 003
Tên hộ chăn nuôi: NST - Lũng Giàng
Chức vụ:
Vị trí: xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu:
Người tổng hợp: Mạ Văn Sinh
Điện thoại: 0169 464 2148
Danh sách các hộ chăn nuôi thuộc nhóm sở thích Lũng Giàng

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược