H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 3 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 324,426
Mã số: 0012
Tên hộ chăn nuôi: Dương Văn Thào
Chức vụ: Thành viên
Vị trí: Xóm Lũng Hoài, xã, Hạ Thôn, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu: Hộ anh Đào Văn Tình, xã Hạ thôn, Hà Quảng, Cao Bằng, hàng năm anh nuôi và bán 2-3 con bò H'mông (U) nặng 400-450 kg.<br>

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược