H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 324,122
Mã số: 013
Tên hộ chăn nuôi: NST - Lũng Ngần
Chức vụ:
Vị trí: xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu: Người tổng hợp: Lương Văn Sình
Điện thoại: 0989 798 326
Danh sách các hộ chăn nuôi thuộc Nhóm sở thích Lũng Ngần

Nhóm sở thích được thành lập ngày 3/2/2009, với 12 hộ tham gia với tổng sô bò ngày đầu thành lập là 68 con.
Bò được chăn nuôi bò theo QTKT truyền thống, sử dụng 100% thức ăn cho bò là cây cỏ tự nhiên, phụ phẩm nông nghiệp và cỏ trồng, kết hợp với bỗng rượu ngô nếp rừng do mỗi hộ tự nấu, bò được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin theo qui định của nhà nước, trước khi xuất bán bò được kiểm tra bởi tổ dịch vụ của nhóm và của cơ quan chuyên môn nhà nước

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược