H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 302,133
Mã số: 0012
Tên hộ chăn nuôi: Đào Văn Tình
Chức vụ: Thành viên
Vị trí: Xóm Lũng Hoài, xã, Hạ Thôn, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Giới thiệu: Nhà anh Tình có 5 khẩu, anh thuộc hộ nghèo; thu nhập chính của gia đình anh từ chăn nuôi bò và trồng ngô. Nhà anh hiện nuôi 3 con bò, trong đó có 1 con cái, 1 con đực và 1 con bò bê.<br>Trung bình mỗi năm anh bán 1-2 con bò H'mông (bò U), với giá trị 15-20 triệu đồng.<br>Số tiền đó anh dùng để trang trải cuộc sống cho 5 khẩu trong nhà, trong đó có 2 em đang học cấp 2,3 tại trường nội trú của huyện.<br><br><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZoAAADyCAIAAAD7tJS3AAAgAElEQVR4nOzYV5JsiWGt5zsRReCSaHQfUy59bu+9995m7p07va2sqix7/GmDBhqGoAEpUZQUepCmSL2Ak1DwH8QXK9b/+M//7r/77/67/1/0P/7zP//zavh6AF6qFmdGgl+KTka5ORnWZL5lxwd58ehcfwpXT+b4yI9OUvmkhte0u6XKk7b6GGZ7ZfaQjG+80Z0ezLkO8qo1fD0gWqQBUzZMGKCcklqFW2PKG4tqTFM2QDo9vSJGd3p6w5WPQnhDlc9Kds8l10xx0uoPXnov5w9ydBKNFZ0ezeKoewsyPwrjk+LNyNGDsvze2f3s5Cd8/VFb3EvbR2OyoaICND1wNFNkr6cmA6OAKOEtS3esAA8mVDAik4zm2A6AvOFdoDxpzhIJZujmwRtvjHguVrf8/IWbPxheySSVQFCt8dSaHvX9Z3/yoBZHdnxLj++Z6Udh+UVODwQftgj9Us8Rq0TzhTS61qtHVx/hctD3RrgaoUaM2QmcVFhQgFGJhCPSzclqrY1WSnUwxjdWulO1AhcDSDAAM0HiGdUc1KQWgoLzcjYcc/VKnO+UciqO1trs5F5/HMVTPptzWcN5MbnYRtlUtXJEzQfaGDYntJpToo+qCcL5LSHsGCmo2aBmIpoLKOFAjSGnQca3XL5HwxkYNUi5ZssVm9asF+NJSY0W7GhNT7f88qBN90K1pjePxuZZ37wY1+/dw5N9+9G7/xIsT0owQaI5nm2JbE/MnpTlnXjzqB3fW5uPzu5ztHi0Jg/S4kGfHoxiKbk16c/o+tYs9mpzskfXerbTg7kaTBQ7oUdzbdxovkvELmeYNCfBnADwGqBEcLoQrIQC6B7Cghg1HGCdPnmlZIQxIcwZ5cx5fy7LCSqmsJQO7THhVxznAkqMOmNajXBc7gHsJakNeRcDuC4qgVpMZxspWrPBmlULQo6xsBGMnDBL0qpJvcR3L/XiMLIimVYhLWK0gHFj2XB5QcM0l8LFvhCgQg5x+YANhpQBYPIAUTqoMkCkAa73uAjmQhRXO6IPCz5CGMMB3x5IXUgZYHJf8hDG7hNWHzWH5/jr18A3A+HMWVHxgSi35OZBGx0UwgUgtc9FKJcibAZbSy49ae6e0ea4u+ODHecuSD7pY17XnEnWRNILUU54yoGFDBPHuDBChRLQZ5Szo90bJH7B6u+V7EWJ71S95igHovyhNiY5F0L4QRu56uMdQgQpE3BmvN1w2oi2Z7IzUQkDgWQAtTAmZZicxmwYklpmCr17F37+kOUZtt8Y//4ft8/vxR9+9g47tRmJdzf2py/Bx5/8wyfm5nfs4Rf8+k/Y4Y/4+nfY/Aty/1v19pOcbwblsfPwM/vTvzi//NX48nvi538z//Rvyed3zvWeX7/H5l+H44eLxfvLzePZ/XN3uW3PD+jmSOzm+HrMSRpwBr/qsVeI1lVLojhw1T3SfIEnX5HZB6Z5IP7G2avBq1ft8/ZgSIlkUhl5Y2geLrpDb4o3J3V+by5uzXLHx1vCWCL2gVfnpFRh2clZ/1DsfhitP47qk7f7kIkeeN795qr/uotdDtgWrPREnxBD1KhQJQPVCOcskHNBu6KZsKPVgLGArDXqXxO7n538ieGLlr9l3S3r7ajmvZnci/aWLu7N2Xtv+cVp3svzd2qwJIS8G9/x2RNfPnHLD8ryRTp+saa3XL7Emi27OZla2PEnaDTH9XCIEhcIec5rfc+nTRuFyLeM0GXMnj1nvCnr52xRycVMLuZqteXTFezWmJ5iyZIzM2RzCo7vo8efq/GNkm2o0Z4sronNV235SXFnoJr34iW9fQmmd1ZzZ4+Pmjdl4qU4OqjehGDMgZ0x6VS2I1RU27LaKiomn7DFUm2u3XQhGxkaVKxgDVHmQlRA0RzKQV9LgGIp1Xs9XbKTe+36e29+L2YrzquJbCMs7gM1I6QAtGLCibjpOi1m

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược