H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 2 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 323,673
Truy xuất nguồn gốc
Mã số hộ chăn nuôi:    
Địa phương:
Nhóm sở thích:      
MS Tên hộ chăn nuôi Chức vụ Địa điểm
0031 Lương Văn Xình Trưởng nhóm Thôn Liêu Hạ, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
01312 Đào Thị Xía Thành viên Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0136 Hoàng Văn Phồng Thành viên Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0135 Hoàng Văn Lầu Thành viên Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0134 Hoàng Văn Sùng Thành viên Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0153 Đào Văn Mày Thành viên Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0154 Hoàng Văn Long Thành viên Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0155 Triệu Văn Hồng Thành viên Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0156 Đào Văn Dinh Thành viên Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0157 Lý Văn Dinh Thành viên Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0158 Lầu Thi Hoa Thành viên Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0031 Mạ Văn Sinh Trưởng nhóm Xóm Lũng Giàng, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0032 Mạ Văn Hoàng Phó nhóm Xóm Lũng Giàng, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0033 Lý Văn Dinh Thư ký Xóm Lũng Giàng, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0034 Mạ Văn Día Thành viên Xóm Lũng Giàng, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0122 Lý Văn Xùng Phó nhóm Xóm Lũng Vẻn, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0123 Mạ Văn Vàng Thư ký Xóm Lũng Vẻn, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0124 Mạ Văn Vạng Thành viên Xóm Lũng Vẻn, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0137 Hoàng Văn Xìn Thành viên Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0036 Hoàng Văn Sinh Thành viên Xóm Lũng Giàng, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0133 Hoàng Văn Hầu Thành viên Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0132 Hoàng Văn Lanh Phó nhóm Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0138 Hoàng Văn Vịnh Thành viên Xóm Lũng Ngần, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0151 Triệu Văn Thông Trưởng nhóm Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0152 Hoàng Văn Nình Phó nhóm Xóm Làng Lình, xã, Hồng Sĩ, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0121 Mạ Văn Dín Trưởng nhóm Xóm Lũng Vẻn, xã, Vần Dính, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0023 Đào Văn Sỳ Thành viên Xóm Rằng Khoen, xã, Hạ Thôn, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0024 Đào Văn Sào Thành viên Xóm Rằng Khoen, xã, Hạ Thôn, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0025 Đào Văn Thụ Thành viên Xóm Rằng Khoen, xã, Hạ Thôn, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
0026 Đào Văn Sinh Thành viên Xóm Rằng Khoen, xã, Hạ Thôn, huyện, Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược