H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 2 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 322,625
Hệ thống chợ đầu mối thu mua bò tại Cao Bằng
Có 7 chợ đầu mối lớn, qui mô  từ 50 – 150 con/phiên: Riêng ở huyện Hà Quảng có 4 chợ lớn nhỏ: Nà Giàng, Tổng Cọt, Nặm Nhũng, Nà Rị. Khoảng cách từ thị xã Cao Bằng ...

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược