H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 3 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 324,400
THỊT BÒ H'MÔNG ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ
 Ngày 13/3/2012, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ đã có quyết định số: 11969/QĐ-SHTT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò H'mông Cao Bằng. Theo đó Hội chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt Cao Bằng là đơn vị được quyền quản lý, khai thác NHTT này trên phạm vi toàn quốc. Nếu quí vị nào phát hiện ai làm giả, làm nhái sản phẩm thịt bò H'mông Cao Bằng xin thông báo cho Hội được biết để cùng các cơ quan chức năng xử lý theo luật sở hữu trí tuệ.
Xin trân trọng cảm ơn và kính báo!


Tư vấn kỹ thuật
Ths. Hoàng Xuân Trường

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược