H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 3 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 322,649
Quản lý chất lượng

 Có 3 chỉ tiêu cần quan tâm để so sánh đó là giá trị pH 24giờ, màu sắc (L*, a* và b*) và độ dai 48 giờ. Qua kết quả phân tích cho thấy giá trị pH24 giờ của bò H’mông Cao Bằng là 5,67 đây là giá trị pH nằm trong mức an toàn của thịt bò bình thường, giá trị đó không có sự khác biệt lớn so với bò địa phương Thái Lan (5,52) bò F1 (Brahman x Lai Sind) là 5,56 và bò F1 (Charolais x lai sind) là 5,56.

Chỉ tiêu thứ hai đó là màu sắc thịt, đây là chỉ tiêu giúp người tiêu dùng dễ nhận biết nhất. Kết quả phân tích đã chứng minh thịt bò H’mông có màu đỏ a* giao động từ 20,37-21,12 đơn vị cao hơn hẳn thịt bò địa phương Thái Lan là 15,07, bò F1 (Brahman x Lai Sind) là 16,05 và bò F1 (Charolais x lai sind) là 16,35 tại cùng thời gian đo. Điều này chứng tỏ bò H’mông rất dễ nhận biết nếu căn cứ vào màu sắc thịt sau 24 giờ giết mổ, đây là đặc điểm giúp người tiêu dùng có thể nhận biết được thịt bò H’mông Cao Bằng.

Chỉ tiêu thứ 3 là độ dai của thân thịt. Qua kết quả phân tích cho thấy thịt bò H’mông có độ dai là 6,51-6,53 kg nhỏ hơn nhiều so với bò lai sind là 10,972 kg và bò, nhở hơn cả giống bò Bradman là 7,3 kg. Độ dai tỷ lệ nghịch với độ mềm của thịt, khi thịt có độ dai càng nhỏ thì độ mềm càng cao. Như vậy, thịt bò H’mông Cao Bằng có một đặc điểm rất ưu việt là độ mềm của thịt cao, nó phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu cho bò H’mông

Bảng 2. Chỉ tiêu dinh dưỡng

Chỉ tiêu

% Khoáng

tổng số

% Protein thô

(TCVN 4328: 2001)

% Lipit

(TCVN 4331: 2001)

% Vật chất khô

Kết quả

1,54-1,89

22,06-23,11

2,14-3,16

25,10-26,51

 

 

 

 

 

 

Bảng 3. Chỉ tiêu dư lượng kim loại nặng

 

Chỉ tiêu

Chì (Pb)

mg/kg

Cadini (Cd)

mg/kg

Thủy ngân (Hg)

mg/kg

Kết quả

< LOD

< LOD

< LOD

Tiêu chuẩn AOAC

0,07

0,01

0,005

Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

0,1

0,05

0,03

Ghi chú:        

- AOAC: Hiệp hội các nhà hóa học phân tích (Association of Official Analytical Chemists)

- LOD là giới hạn phát hiện hàm lượng kim loại của máy đo

 Kết quả phân tích cho thấy không có tồn dư một lượng kim loại chì, cadini và thủy ngân trong thịt bò H’mông Cao Bằng, đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để xây dựng thương hiệu cho thịt bò H’mông.

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược